www.iqservices.eu/sk

   +00421 903 561 398

   info@iQservices.eu

 

Spoločnosť iQservices je autorizovaným predajcom 3D skenerov Faro na Slovensku a v Českej republike a ponúka svojim zákazníkom poradenstvo a servis v oblasti terestriálneho laserového skenovania a spracovania mračna bodov do podoby 2D výkresovej dokumentácie resp. 3D CAD modelov objektov. Jedná sa hlavne o zameranie a dokumentáciu budov, priemyselných objektov, oceľových konštrukcií, potrubných mostov, výrobných zariadení v rôznych CAD formátoch (Súčasťou dokumentácie potrubných mostov sú samozrejmosťou aj izometrické výkresy potrubí a 3D modely oceľových konštrukcií vo formáte SDNF.

Zárukou kvality sú naše dlhoročné skúsenosti v danom obore, ktoré siahajú až do roku 2002. Od tohto roku sa danej problematike venujeme nepretržite.