Pozvánka na semináře BIM pro investory

Pozvánka na semináře BIM pro investory

Dovolujeme si Vás pozvat na semináře BIM pro investory, které se budou konat v Ostravě, Chebu a v Praze. Cílem je prezentovat metodu BIM z pohledu zadavatelů stavebních projektů, jejich potřeb a požadavků na celý dodavatelský tým. O BIM se často mluví z pohledu projektantů nebo dodavatelů, nicméně role investora je zcela klíčová.

Investorovi může BIM přinést mnoho nesporných výhod, může udělat projekt efektivnější. Proces BIM zachycuje a uspořádává velké množství informací, a to jak během přípravné, tak i realizační fáze, a proto může investor ve fázi provozu stavbu lépe či úsporněji spravovat. Nelze dělat BIM projekt bez zadání, jak má BIM proces a jeho výstupy vypadat.

Semináře Vám odpoví na otázky: CO je BIM, PROČ ho chtít, JAK a ZA CO jej aplikovat právě na Váš projekt, vyčíslí HODNOTU DAT a ukáže příklady a vzory z praxe.

Více o seminářích naleznete zde:  

6. 11. 2019 Ostrava: http://www.czbim.org/konference/bimostrava

12. 11. 2019 Cheb: http://www.czbim.org/konference/bimcheb

19. 11. 2019 Praha: http://www.czbim.org/konference/bimpraha