Pozvánka na seminář Životní cyklus s BIM, od projektanta až po asset managera

Pozvánka na seminář Životní cyklus s BIM, od projektanta až po asset managera

Přijďte si poslechnout o přínosech BIM pro zadavatele, projektanty, zhotovitele, geodety i správce majetku. Pomůžeme Vám zorientovat se v problematice BIM a v možných návazných softwarových řešeních pro jednotlivé etapy životního cyklu stavby. Jak vám může při vašich každodenních činnostech pomoci software pro pořízení dat, pro kresbu, pro řízení projektu nebo pro správu majetku dle BIM.

BIM neboli informační modelování staveb, či lépe správa informací o stavbě, je proces vytváření a správy dat a informací o stavbě během celého jejího životního cyklu. Můžeme ho však chápat jako informační model jakékoli stavby – od výstavby infrastruktury až po nejvyšší budovu na světě. Orientujte se v problematice BIM. Připravte se na nové možnosti práce dle BIM ještě dnes!

Více o semináři naleznete zde: https://unicorn.com/cz/news/2019040201/pozvanka-na-seminar-zivotni-cyklus-s-bim

Seminář se koná pod záštitou Odborné rady pro BIM, z.s.