Oficiální reakce czBIM

Oficiální reakce czBIM

Zástupci a členové czBIM byli vyzváni k vyplnění dotazníku v rámci „Průzkumu preference odborné veřejnosti za účelem identifikace nejvhodnějšího postupu přípravy klasifikačního systému pro datový standard stavebnictví“. Průzkum připravila Česká agentura pro standardizaci ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Jelikož czBIM zaregistroval mnoho připomínek ze strany odborné veřejnosti a členů spolku k výše zmíněnému výzkumu, připravil toto stanovisko.