Konference BIM ve stavebnictví potřetí!

 Konference BIM ve stavebnictví potřetí!

BIM jako nástroj průmyslové revoluce 4.0 v ČR, takové je téma již třetího ročníku odborné konference BIM ve stavebnictví 2017. Konference se již tradičně koná v Praze na Václavském náměstí v prostorech Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Dvoudenní formát akce je naplánován na 24. a 25. května 2017.

Konference si klade za cíl zhodnocení současného stavu BIM, dosavadní zkušenosti a představy jeho dalšího vývoje s důrazem na nové výzvy – změna konzumního, uživatelského a informačního chování, přeměna průmyslových technologií na znalostní, zvýšení mobility - zrychlující se inovace, flexibilita, digitalizace, urbanizace - GIS a BIM, renesance měst – dobré plánování, Smart Cities.

program prvního dne

středa | 24. května 2017

Dopolední program:
10:00 - 13:00

Témata plenární části konference:

 • Zahájení konference – Ing. Jiří Koliba, MPO
 • Stav přípravy koncepce pro zavedení BIM v ČR – zástupce MPO
 • Digitalizace stavebnictví 4.0 – nástroj pro intenzivnější komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými rezorty – Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
 • Prezentace výsledků BIM na realizovaných projektech s využitím výsledků Stavby roku a ceny BIM – Ing. arch. Petr Vaněk
 • Výrobci a tvorba databází – Ing. Štěpánka Tomanová
 • Požadavky na vzdělávání pro střední a vysoké školství a celoživotní vzdělávání – Ing. Petr Matějka
 • BIM a změna procesů a profesí v přípravě a realizaci staveb – Ing. Petr Matyáš
 • BIM a GIS – cesta k chytrému městu – Ing. arch. Michal Postránecký
 • Prezentace vystavovatelů Miniexpa


Odpolední program:
14:00 - 17:30

Odborné workshopy:
14:00 - 16:30

 • A. Tvorba výrobkových databází a jejich užití a jejich standardizace
  Garant: Ing. Štěpánka Tomanová
 • B. Digitalizace postupů podle stavebního zákona, náměty, možnosti ve světle stavebnictví 4.0
  Garant: Ing. Marcela Pavlová, Ing. Tomáš Sklenář
 • C. BIM ve vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti studentů na vysokých školách – prezentace odborných studentských prací, spolupráce s praxí
  Garant: Ing. Petr Matějka
 • 17:30 BIM Party

 

program druhého dne

 

čtvrtek | 25. května 2017

 

09:00 - 12:00

 

Odborné workshopy:
09:00 - 10:00

 • A. Vzdělávání středoškolské mládeže: Od Minecraftu k BIM a jak dál – setkání středoškolských studentů se zástupci vystavujících firem
  Garant: Ing. Petr Matějka
 • B. Dokumentace provedení stavby v BIM základ pro facility management – předání do poslední fáze užití, dokumentace stavu. Garant: Ing. Tomáš Minka
 • C. Veřejná zakázka jen s BIM (v procesu vzniku veřejné zakázky s BIM) pro veřejného zadavatele. Garant: Mgr. Dvořák, LLM.

Odborná rada pro BIM