BIM semináře ČKAIT v plném proudu

BIM semináře ČKAIT v plném proudu

Jarní běh BIM seminářů, které se průběžně konají od poloviny ledna do konce května, organizují pro své členy jednotlivé oblastní kanceláře České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Po Praze (17.1), Plzni (21.2.), Hradci Králové (6.3.) a Liberci (21.3.) se další BIM semináře ČKAIT ukuteční v následujících termínech a městech:

Termíny a města

5. 4. 2017 BIM Seminář ČKAIT Jihlava
6. 4. 2017 BIM Seminář ČKAIT Brno
13. 4. 2017 BIM Seminář ČKAIT České Budějovice
24. 4. 2017 BIM Seminář ČKAIT Ostrava
9. 5. 2017 BIM Seminář ČKAIT Olomouc
16. 5. 2017 BIM Seminář ČKAIT Ústí nad Labem
31. 5. 2017 BIM Seminář ČKAIT Zlín

Přednášející

  • Ing. Štěpánka Tomanová – CAD-BIM, s.r.o.
  • Ing. Tomáš Minka – di5 architekti inženýři, s.r.o.
  • Ing. Ivana Krošová – SKANSKA , a.s.
  • Dalibor Šulc - ČSOB

Program

BIM Seminář ČKAIT je zaměřený na informační model stavby (BIM) v procesu navrhování, provádění z hlediska zhotovitele a provozu staveb z pohledu stavebníka.

Hlavní témata

1. Metoda BIM v navrhování, provádění a provozu staveb.

Podpora zavádění BIM v Evropské unii, v jednotlivých evropských zemích a v České republice. Technické normy BIM (normy ISO EN ČSN). Národní knihovny BIM.

2. Využití metody BIM při navrhování staveb.

Model BIM jako digitální 3D model stavby včetně vložené komplexní otevřené databáze dalších negeometrických informací o stavbě a jejích prvcích. Nástroje BIM a jejich praktické využití.

3. Využití BIM z hlediska zhotovitele.

Konkrétní zkušenosti firmy Skanska při implementaci BIM z pohledu zhotovitele v Čechách a na Slovensku. Na konkrétních případech z oblasti pozemního a dopravního stavitelství budou prezentovány způsoby využití BIM, jeho přínosy a výzvy, kterým stavební společnost čelí. Zmíněny budou i mezinárodní zkušenosti a celosvětové trendy v této oblasti.

4. Využití BIM z pohledu vlastníka/ správce stavby.

Uplatnění BIM v rámci facility managementu. Vytvoření informačního modelu stávající stavby.

Aktuální termíny BIM seminářů naleznete v sekci aktivity / BIM Semináře

Odborná rada pro BIM