SIA ČR – Rada výstavby

SIA ČR – Rada výstavby

czBIM byl přijat za člena SIA ČR – Rada výstavby. SIA ČR - Rada výstavby je sdružení nevládních, neziskových a profesních právnických osob, které působí na úseku architektury, výstavby a stavebnictví v České republice. SIA ČR si klade za cíl společně koordinovat činnosti tak, aby veškerá opatření v řízení, ekonomice, technice a právním řádu, veřejné správě a občanské společnosti působila souladně a uspořádaně.

Mezi členy SIA ČR patří také např. Česká asociace konzultačních inženýrů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě či Sdružení pro výstavbu silnic a další. Více naleznete na stránkách http://siacr.cz/