BIM World Mnichov

BIM World Mnichov

BIM World MUNICH

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE STAVEBNICTVÍ, MANAGEMENTU NEMOVITOSTÍ A URBANIZACE/ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Inovativní řešení v oblasti BIM (= Buildung Information Modeling / informační model budovy), informačních technologií pro stavebnictví i nových technologií internetu věcí (= IoT) zásadně proměňují celou oblast stavebnictví a managementu nemovitostí, jakož i podobu našich měst.

Veletrh „BIM World“ patří v celosvětovém měřítku k nejvýznamnějším akcím pro řešení orientovaná na uživatele v oblasti informačních modelů staveb BIM, nových technologií pro stavebnictví, managementu nemovitostí a územní plánování. Ve dnech 26. – 27. listopadu 2019 bude více jak 180 vystavovatelů a na 200 přednášejících prezentovat návštěvníkům veletrhu, kterých se očekává více jak 5000, šance a možnosti BIM coby standardu a hnacího motoru dalšího rozvoje technologií.

Building Information Modeling, tedy informační model staveb, reprezentuje digitalizaci a optimalizaci procesů celého hodnotového řetězce. Informační modely staveb a digitální modely se staly významným impulsem dalších inovací a výkonů v oblasti stavebnictví, územního plánování a regionálního rozvoje. Veletrh „BIM World MUNICH“ sjednocuje celý ekosystém BIM a je tím pravým místem setkávání všech angažovaných aktérů z této branže.

Veletrh a konference BIM World MUNICH 2019 se koná ve dnech 26. a 27. listopadu 2019 v ICM München (= Výstaviště a kongresové centrum Mnichov).

czBIM je již několik let hrdým partnerem Veletrhu, a i v letošním roce dává členům možnost zvýhodněného vstupného a prezentace. Letošní rok však přináší velkou změnu, na základě našeho podnětu organizátoři připravili zvýhodněné vstupné pro studenty středních a vysokých škol. Více o veletrhu naleznete zde: https://www.bim-world.de/