5. ODBORNÁ KONFERENCE BIM VE STAVEBNICTVÍ 2019 - BIM v rámci digitálního Česka

5. ODBORNÁ KONFERENCE BIM VE STAVEBNICTVÍ 2019 - BIM v rámci digitálního Česka

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Ministerstvo vnitra 
Svaz měst a obcí 
KZPS 
ČKAIT 
IFMA CZ, z.s. 

czBIM

si Vás dovolují pozvat na 

5. ODBORNOU KONFERENCI BIM VE STAVEBNICTVÍ 2019 - BIM v rámci digitálního Česka Konference má akreditaci ČKAIT v hodnotě 2 bodů.

Místo konání:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
Termín konání:
28.05.2019 - 29.05.2019 09:30 hod, předpokládaný konec 13:00 hod.

Zaměřeno na:
O záštitu budou požádáni MPO, MMR, MV, SMO, ČKAIT 
Spolupracující organizace: SIA ČR, ČKAIT, SPS, IFMA, 

Konference je zaměřená na modernizaci, digitalizaci a spolupráci ve stavebnictví prostřednictvím BIM. 
seznámí účastníky se současným stavem a s postupem prací na koncepci zavádění BIM do praxe. 
Projektanty, stavební firmy, dodavatele, školy, facility management, ty všechny čeká v blízké době mnohem těsnější spolupráce.
 
Určeno pro:
projektanty, architekty, stavebníky, stavební dodavatele, výrobce stavebních hmot a výrobků, úředníky dotčených orgánů a organizací státní správy, facility managery a odborné pedagogy
 
Organizační garant:

Ivana Zdráhalová, tel.: 602729781, e-mail: zdrahalova@abf-nadace.cz 

Obsah:

1. den  10:00 – 17:00 

BLOK 1:  moderuje Ing. arch. Jan Fibiger, předseda Správní Rady  Nadace ABF

Role MPO v koncepci zavádění BIM – Ing. Petr Serafín,  ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO ČR
Vývoj v oblasti digitalizace územního plánování  - Ing. Kateřina Vrbová, Ph.D, vrchní ministerský rada, odbor územního plánování MMR ČR
GeoInfoStrategie a BIM - RNDr.  Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra ČR
Stavebnictví 4.0 ve vazbě na postupující koncepci BIM –Ing. arch. Jan Fibiger, předseda Správní Rady Nadace ABF
Vystoupení zástupce ČKAIT-  prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, – ČKAIT  
Koncept digitálních povolovacích procesů  - Ing. Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE
Portál stavebníka – Ing. Zajíček , prezident ICT UNIE

11.30– 11:40 Přestávkana kávu

Blok 2:  moderuje Ing. Leoš Svoboda,  MPO ČR /czBIM

Současný stav a další kroky postupující koncepce – Tomáš Prokeš, ČAS
Návaznost a dopady BIM na geoinformační systémy veřejné správy – Ing. Leoš Svoboda, MPO ČR /czBIM
Digitální technická mapa ČR  -  Mgr. Jiří Čtyroký  Ph.D., IPR Praha
Zavádění BIM na VŠB-TU Ostrava pro potřeby Facility managementu-Ing. Michal Faltejsek, Ing. Eva Wernerová, Ph.D,  VŠB - TU Ostrava
BIM v oblasti Facility managementu a správy nemovitostí – Milan Hampl, IFMA
Prezentace vystavovatelů

13:15 – 14:00  PŘESTÁVKA  (občerstvení, networking)

Blok 3: 14:00 – 17.00  - moderuje Ing. Petr Vaněk,  místopředseda czBIM

Role BIM v praxi  - Ing. Petr Matyáš, předseda, czBIM,/ Ing. arch. Petr Vaněk, místopředseda, czBIM
BIM v přípravě staveb – od přípravy po realizaci - Tomáš Krajčinovský, BIM Consultant, BIM.Point
BIM v realizaci staveb – sdílené datové prostředí pro ukládání a schvalování dokumentů stavby  - Radek Moťka, vedoucí střediska Datových služeb, IBR Consulting, s.r.o.
Role BIM v návrhu a posouzení statických konstrukcí - Ing. Jaroslav Brož, PhD., Product Manager, SCIA CZ, s.r.o.
Komplexní řešení pro BIM, oceňování budov z 3D modelu - Ing. Tomáš Kupsa, vedoucí divize DEKSOFT,
Nový přístup ve sdílení projektů mezi projektanty a výrobci -Ing. arch. Petr Vokoun,  Managing Director, BIM Project s.r.o.
BIM v praxi - Ing. Igor Seifert, technický ředitel, Allplan Česko s.r.o.

2. Den:  9.30 – 13:00 – moderuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Nadace ABF

Příklady zúčastněných staveb v přehlídce Stavba roku a dalších podobných přehlídkách, které mohou inspirovat další podnikatele a být také inspirací pro studenty

Corso Court v Praze - Aleš Poděbrad, projektant Casua spl. s.r.o
Stavby Skanska: Five, Visionary, D4 Skala, a další. - Ing. Josef Žák, Ph.D., SKANSKA
ČIRK Praha 6 –  Ing. arch. Petr Franta , Architekti & ACOS s.r.o. – pohled tvůrčího architekta 
Nekázanka – Ing. Petr Matyáš,  di5
Dvě stavby ve výstavbě (roh Argentinská-Plynární a areál pod Libeňským mostem - Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.;  

Zkušenosti a příklady praktického využití BIM pro provoz domu – Tomáš Prokeš, ČAS

Současně s konferencí bude probíhat výstava výrobků a technologií ve stavebnictví – Miniexpo 2019   

Pro získání slevy je třeba v přihlášce v části zaměření a členství v kolonce Členství ve sdruženích vybrat a zaškrtnout spolupracující organizace a pedagogický pracovník nebo vybrat student.

PŘIHLÁŠKA ZDE:  http://www.stavebniakademie.cz/registration/1799.html