3x na téma BIM na internetu

 3x na téma BIM na internetu

Internet je bezesporu skvělou studnicí pro čerpání informací a sdílení zkušeností v celé řadě oborů lidské činnosti. Z oblasti informačního modelování staveb existuje rovněž celá řada zajímavých zdrojů. Nejen zahraničních, ale i domácích. Dnes si představíme tři weby hovořící česky.

CzBIM má nový web

V první řadě chceme představit novou podobu stránek Odborné rady pro BIM na adrese www.czBIM.org. Zde v přehlednější podobě naleznete průběžně aktualizované informace o činnosti spolku, jeho aktivitách a o připravovaných i plánovaných projektech. Současná podoba webu se bude dále rozvíjet. V plánu představenstva je vytvořit tzv. „czBIM infopoint“, který bude zajišťovat interní komunikaci členů i široké veřejnosti s czBIM. Infopoint bude realizován prostřednictví tří základních nástrojů. Chatovacího okna pro rychlou komunikaci, sekcí častých dotazů (FAQ) a veřejnou částí diskuzního fóra.

Portál KoncepceBIM agentury ČAS startuje

Česká agentura pro standardizaci (ČAS), konkrétně její Odbor koncepce BIM spustil registraci do svého právě spouštěného portálu na adrese www.KoncepceBIM.cz. Jedná se o profesní portál, jehož cílem je sdružit odbornou komunitu, která pomůže získávat zpětnou vazbu a podněty z praxe, zprostředkovávat aktuální informace o realizaci Koncepce BIM v českém stavebnictví. „Registrací získají všichni zájemci možnost začít se aktivně podílet na vybraných agendách, budou informováni o připravovaných a plánovaných workshopech, seminářích a dalších akcí průběžně připravovaných agenturou za účelem naplňování Koncepce BIM v ČR.“ Uvádí ke spuštění portálu Jaroslav Nechyba, ředitel odboru koncepce BIM, agentury ČAS.

BIMfo.cz portál pro výměnu zkušeností z praxe

Portál www.BIMfo.cz slouží od roku 2016 jako platforma pro výměnu zkušeností z praktickým využitím BIM technologií v českých a slovenských firmách. Shrnuje přínosy BIMu pro projektanty, stavební firmy, investory, správce budov i výrobní firmy z oboru stavebnictví, prezentuje případové studie a technologické novinky z oblasti BIM. Najdete zde také rozsáhlý přehled již zrealizovaných BIM projektů, BIM nástrojů, knihoven a katalog českých a slovenských „BIM-ready“ firem. Do tohoto katalogu mohou uživatelé přidat i jejich firmu, nebo vyhledat partnera pro jejich další BIM projekt.