Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace informací nové metodiky práce, která je spojena s aplikací Informačního modelu budovy (BIM) do praxe.

 

Jednou z hlavních myšlenek práce na principu informačního modelu budovy je spolupráce. Spolupráce zúčastněných subjektů při návrhu, realizaci a užívání staveb na úrovni celého životního cyklu budovy. Při sledování implementace BIM v zahraničí je velmi často zdůrazňováno, že BIM není SOFTWARE, ale že BIM je především integrovaný PROCES, vyžadující otevřenou spolupráci všech účastníků stavebního procesu v rámci celého životního cyklu budovy. Na druhou stranu vývoj softwarových nástrojů určených pro práci metodou BIM zaznamenal v posledních letech rozmach a dnešní BIM nástroje dokáží využít myšlenky BIM velmi efektivně.
 
I z těchto předpokladů vychází iniciace založení občanského sdružení Odborná rada pro BIM. Aby bylo možné problematiku BIM sledovat v celé její šíří, je žádoucí, aby se do procesu implementace BIM v České republice zapojili zástupci všech účastníků stavebního procesu.

 


5 základních pilířů činnosti Odborné rady pro BIM

Činnost Odborné rady pro BIM (CzBIM) je postavena na pěti hlavních pilířích, pomocí nichž se Odborná rady pro BIM snaží dostat do povědomí metodiku Informačního modelování budov (BIM).

P1. Prezentace BIM

Pro propagaci myšlenek metodiky BIM Odborná rada pro BIM spolupracuje napříč stavebnictvím tak, aby se metodika BIM dostala co k nejširšímu okruhu zainteresovaných odborníků ve stavebnictví. Cílem tohoto pilíře není jen prezentace BIM na výroční konferenci Odborné rady pro BIM, ale také prezentování metodiky BIM na akcích dalších subjektů. Možná dokonce třeba i na Vámi organizované akci.Číst dál...

P2. Publikační činnost

Publikační činnost chápe Odborná rada pro BIM jako základní popularizační nástroj pro šíření povědomí o metodice BIM. Vedle vlastní publikační činnosti, kterou v roce 2013 bylo vydání první česky napsané příručky o metodice BIM, aktivní členové Odborné rady pro BIM pravidelně přispívají články do odborných časopisů.Číst dál...

P3. Platforma pro setkávání

Odborná rada pro BIM by se měla do budoucna stát platformou pro setkávání odborníků z oboru stavebnictví. V případě zavádění BIM se jedná o dlouhodobý proces změn, o kterých je potřeba diskutovat. BIM klade na každého z účastníků stavebnictví různé nároky a požadavky, mění role i odpovědnosti. BIM představuje nový rozměr spolupráce, který je potřeba přijmout na všech úrovních. A tom všem je potřeba vést dialog.Číst dál...

P4. Pilotní projekty

Již od roku 2012 Odborná rada pro BIM provozuje program nazvaný Pilotní projekty. Cílem tohoto programu je nabídnout zájemcům o metodiku BIM nástroje, ale i know-how pro vyzkoušení si metodiky BIM na reálném projektu. V portfoliu programů Odborné rady pro BIM je v současnosti ArchiCAD, určený zejména architektům a projektantům, a také DDS-CAD, specializovaný nástroj pro projektanty profesí TZB – elektro, topení, voda, plyn a vzduchotechnika.Číst dál...

P5. Legislativa

V dubnu 2013 vznikla historicky první pracovní skupina zaměřená na BIM, standardy a legislativu. Jak naznačují signály z EU, úpravy legislativy jsou důležité z pohledu dlouhodobého záměru zavádění BIM do stavebnictví. V lednu 2014 byla schválena Směrnice EU o veřejných zakázkách, jež zmiňuje též metodiku BIM. Nová směrnice Evropského parlamentu, která se týká zadávání veřejných zakázek by v budoucnu měla vést k ozdravení této oblasti i v českém prostředí. V praxi jde o to, že by se už nemělo soutěžit pouze na cenu, ale daleko větší důraz by měl být kladen na kvalitu díla.Číst dál...

Aktuality

BIM Dictionary v českém jazyce

Volně přístupný slovníček BIM je nyní i v českém jazyce.  Číst dál...

Změna v představenstvu spolku Odborná rada pro BIM, z.s.

Petr Matyáš, řádný člen představenstva spolku Odborná rada pro BIM, z.s. (dále jen CzBIM) se od prosince 2017 stává místopředsedou spolku. V této pozici vystřídá Jaroslava Nechybu, který na pozici místopředsedy rezignoval z důvodu nástupu do pozice ředitele odboru Koncepce BIM v nově vznikající České agentuře pro standardizaci, která zahajuje svoji činnost od 1. ledna 2018.  Číst dál...