BIM & Standardy a legislativa

 

Skupina se podílí na publikační činnosti spolku v oblasti popularizace a standardizace postupů metody BIM v českém prostředí. Členové skupiny aktivně komunikují a působí na jednotlivé státní orgány a instituce, které mají spojitost s metodou BIM.

Cílem pracovní skupiny je příprava podkladů pro tvorbu oficiálních i pouze doporučených standardizovaných postupů s využitím BIM. Jejím úkolem po schválení Koncepce zavádění metody BIM v ČR (dále Koncepce) je pokračování diskuze a spolupráce se státní správou tak, aby se postupy metody BIM staly rovnocennými se současnou tvorbou dokumentace v klasické formě (papír, 2D, nesynchronizovaná data apod.) a případně ji do budoucna i nahradily. Členové skupiny spolupracují s ČAS při realizaci Koncepce. Činnost skupiny zahrnuje i monitoring a vyhodnocení různých zdrojů týkajících se metodiky BIM na českém i mezinárodním trhu.

Vedení skupiny

Vedoucí skupiny je určen pro aktuálně zpracovávaný projekt.

Ing. Barbora Pospíšilová, Ph.D. (pro projekt BIM pro investory)

Seznam členů

# Jméno Společnost E-mail
1 Ing. Martin Černý, Ph.D. xBIM.cz martin.cerny@xbim.cz
2 Ing. Štěpánka Tomanová CAD - BIM s.r.o. tomanova@ifc.cz
3 Ing. Petr Tomáš Mott MacDonald CZ petr.tomas@mottmac.com
4 Ing. Aleš Lubas, Ph.D. Mott MacDonald CZ ales.lubas@mottmac.com
5 Ing. Barbora Pospíšilová ÚRS PRAHA, a.s. pospisilova@urspraha.cz
6 Ing. Rudolf Vyhnálek, Ph.D. cadconsulting, spol. s r.o. rudolf.vyhnalek@cadconsulting.cz
7 Ing. arch. Petr Vaněk Odborná rada pro BIM vanek@czbim.org
8 Ing. Michal Jirát Odborná rada pro BIM jirat@czbim.org
9 Ing. Miloš Horák ČKAIT horak@atipa.cz
10 Ing. Tomáš Minka di5 architekti inženýři minka@di5.cz
11 Jaroslav Nechyba Callida, s.r.o. jaroslav.nechyba@callida.cz
12 Ing. Jiří Kaiser, Ph.D. Fsv ČVUT jiri.kaiser@fsv.cvut.cz
13 Vladimír Nývlt Fsv ČVUT nyvlt@mail.vstecb.cz
14 Ing. Ivana Krošová Skanska, a.s. ivana.krosova@skanska.cz
15 Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o. dvorak@mt-legal.com
16 Ing. Jan Klečka Metrostav, a.s. jan.klecka@metrostav.cz
17 Ing. arch. Zdeněk Rudovský ČVUT rudovsky@atelierdejvice.cz
18 Ing. Petr Vokoun BIM Project petr.vokoun@bimproject.cz
19 Tunka Lukáš CAD Studio, s.r.o. Lukas.Tunka@cadstudio.cz
20 Ing. arch. Robert Bouška Fsv ČVUT robert.bouska@fsv.cvut.cz

Další členové CzBIM, kteří se na projektech PC#01 podíleli cennými připomínkami a zpětnou vazbou: Petr Matějka, Roman Voráč, Lucie a Vladimír Martínkovi, Jiří Košulič a Daniel Martynek.

Plán pro rok 2018

Dokončení Příručky pro zadavatele-investora a zahájení nového projektu ve spolupráci s odborem BIM v ČAS.

Aktuální informace

V současné době jsou aktivity skupiny pozastaveny z důvodu přípravy definice nového projektu, který by se měl týkat zadávání a smluvních vztahů v oblasti BIM. Cílem je přinést nové impulzy, návrhy a myšlenky do oblasti BIM a českého stavebnictví, a vytvořit expertní tým pro spolupráci s PS02 ČAS.

Archiv akcí

 

Jednání a hlavní témata:

 1. 2013_04_09: představení členů a jejich představ o cílech PS
 2. 2013_05_21: návrh postupu tvorby metodické příručky
 3. 2013_09_17: práce nad příručkou
 4. 2014_02_11: Informace ze zájmové oblasti (možnosti zveřejnění příručky, vývoj zájmu o BIM)
 5. 2014_05_13: diskuze o zahraničních materiálech a příručkách
 6. 2014_06_28: stav v oblasti legislativy a norem
 7. 2014_10_06: informace z ČKA, diskuze o komentáři ke směrnici 2014/24/EU
 8. 2016_02_12: informace z MPO, VUT, TZÚS, ČKAIT, představení PS#03
 9. 2016_04_14: informace o Interreg, disertační práce (COBie), PS#03
 10. 2016_05_18: diskuze o knihovně BIM, LOD, projektu TAČR, informace o záměru vzniku PS#05-projektanti (nedoporučeno z důvodu tříštění sil)
 11. 2016_06_16: informace o koordinaci v otázce BIM knihovny, diskuze o zadávání zakázek s BIM, diskuze o dalším vývoji czBIM
 12. 2016_09_13: informace o koncepci pro BIM /MPO, záštitě projektu BIM knihovny, přípravě valné hromady czBIM, stavu práce PS#03, nový námět – BIM pro zadavatele
 13. 2016_10_19: informace o projektu BIM knihovna, stavu přípravy TNK na UNMZ, spolupráci s MPO, BIMDay 2016, Stavebnictví 4.0, práce PS#03-další práce PS#01 budou navazovat na výsledky PS#03, BIM pro zadavatele odložen z časových důvodů členů
 14. 2017: příprava Příručky pro investory (průběžně)
 15. 2018: 2. setkání pro dokončení Příručky pro investory

Výstupy

 

První česká publikace o metodice BIM – BIM příručka

komentář směrnice 2014/24/EU – dokument Návaznost informačního modelování budov (BIM) na směrnici Evropského parlamentu a rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

publikace shrnující BIM pro zadavatele a investory – BIM příručka pro investory