BIM DAY 2014

BIM DAY 2014

27. 11. 2014 - budova Národní technické knihovny v Praze

Cílem listopadové výroční konference je roční ohlédnutí za vývojem zavádění metodiky BIM v Česku i zahraničí.

Konference se uskuteční v Praze, ve čtvrtek 27. listopadu 2014.

BIM Day 2014

 

 

Ve čtvrtek 27. listopadu se v Národní technické knihovně v Praze v Dejvicích uskuteční konference BIM DAY 2014. Název konference nese podtitul: BIM revoluce je tady! Jste připraveni na BIM revoluci? Výroční konference je již tradiční „událostí roku”, jež je organizována Odbornou radou pro BIM. Cílem je představení nových trendů souvisejících se zaváděním metodiky BIM do současné praxe.

 

 

Hlavní zahraniční řečníci

Steve Spark [UK]

/4Projects by Viewpoint/

Vice President Business Development, EMEA

Thomas Liebich [DE]

/buildingSMART International/

Leader of IFC development team

Christoph Eichler [AT]

/BEHF corporate architects/

BIM Operations Director

Paul Nelmes [UK]

/SKANSKA UK/

Project Leader

Lutz Bettels [DE]

/Bentley Systems/

Experienced IT sales and professional service manager

Katarzyna Knap-Miśniakiewicz [PL]

/Pracownia Projektowa Inżynierii Cieplnej/

projektantka TZB

a další přednášející...

Témata konference

BIM ve světě / BIM v ČR / BIM v projekční praxi / BIM pro dodavatele staveb / BIM a facility management / BIM a veřejné zakázky / BIM komunikace / BIM pro investory / BIM a výuka / BIM a standardy a legislativa

Program konference

27. 11. 2014

Výroční konference BIM DAY je již tradiční „událostí roku” organizovanou Odbornou radou pro BIM. Cílem výroční konference je představení nových trendů ve stavebnictví v souvislosti se zaváděním metodiky BIM do praxe. Kromě domácích řečníků se vždy představují zahraniční hosté, kteří představí zavádění metodiky BIM v zahraničí.

čtvrtek 31. října 2013

Čas Akce
08:00

AKREDITACE ÚČASTNÍKŮ

09:00

ZAHÁJENÍ DOPOLEDNÍHO BLOKU

09:15

BLOK #1 | Plenární sekce I. (2 hod 00 min)

Plenární sekce I.

Ballingův sál

BIM ve světě
09:15 - 09:35

Thomas Liebich [DE] / buildingSMART International
BIM - budoucnost správy informací při řízení projektů

09:35 - 09:55

Christoph Eichler [AT] / BEHF corporate architects
BIM - struktura a funkce

09:55 - 10:15

Paul Nelmes [UK] / SKANSKA UK
BIM ve stavební výrobě

10:15 - 10:35

Lutz Bettels [DE] / Bentley Systems
BIM v cloudu

10:35 - 10:55

Steve Spark [UK] / 4Projects by Viewpoint
Velký BIM vs. malý BIM: V čem je rozdíl?

10:55 - 11:15

Katarzyna Knap-Miśniakiewicz [PL] / Pracownia Projektowa Inżynierii Cieplnej
Multi-oborový projekt energeticky úsporného domu

11:15

coffee break (30 min.)

10:45

BLOK #2 | Plenární sekce II. (1 hod 20 min)

Plenární sekce II.

Ballingův sál

BIM v ČR
11:45 - 12:00

Petr Matyáš [CZ] / di5 architekti inženýři
Proč BIM v ČR

12:00 - 12:15

Martin Černý [CZ] / Výzkumné centrum AdMaS
BIM ve veřejných zakázkách

12:15 - 12:30

Martin Uličný [CZ] / TECHNICO Opava
BIM aneb jde to i jinak

12:30 - 12:45

Petr Tomáš, Aleš Lubas [CZ] / Mott MacDonald CZ
Příprava a správa dopravních staveb

12:45 - 13:00

Petr Matějka [CZ] / Fakulta stavební ČVUT v Praze
Rámec koncepce výuky BIM v ČR

13:00 - 13:15

Milan Hampl [CZ] / IKA-DATA, IFMA CZ
Praktické zkušenosti z integrace BIM a FM nástrojů

13:15

Diskuse

13:30

Přestávka, občerstvení

14:30

ZAHÁJENÍ ODPOLEDNÍHO BLOKU

14:30

BLOK #3 | Panelová diskuse I. (1 hod 20 min)

Panelové diskuze I.

Ballingův sál + 3 učebny v NTK

Paralelní sekce
D1. BIM v projekční praxi

Na první pohled by se mohlo zdát, že v projekční praxi je BIM již naprostou samozřejmostí. Jestli tomu tak opravdu je, o tom budou diskutovat zástupci architektonických a projekčních ateliérů, kteří s BIM již mají své zkušenosti, ale také mají zkušenosti s kolegy projektanty, kteří BIMu ještě odolávají a se kterými i přes to musí mnohdy spolupracovat.

D2. BIM v přípravě a realizaci stavby

Využití BIM datového modelu při řízení ve stavebnictví není zdaleka tak rozšířené jak by mělo. Pokud v Česku projektanti již první pilotní projekty v BIMu úspěšně projektují, pak využití dat na našich stavbách je v plenkách. Zapomeneme-li na zkušenosti zahraničních stavebních firem působících na domácím trhu a jejich první pilotní projekty, pak bychom mohli nabýt lehce dojmu, že BIM je jen hračka pro architekty či projektanty. Přitom výhody plynoucí z využití BIM datového modelu na stavbách jsou evidentní. O výhodách BIM ve stavební výrobě i o překážkách, které brání plošnějšímu zavedení BIM na naše stavby se bude diskutovat v tomto diskuzním bloku určeném především zástupcům stavebních firem, generálním dodavatelům i jejich subdodavatelům.

D3. BIM při správě a údržbě budovy

Pokud porovnáme podíl nákladů na návrh stavby (projekt) a celkové náklady (realizace a provoz stavby), zjistíme, že zdánlivě dražší, ale kvalitnější návrh se vyplatí. Kvalita návrhu stavby i její realizace je dobrou výchozí pozicí pro správu a údržbu budov, tzv. Facility management. V této panelové diskuzi se bude diskutovat o tom, zda-li je pro správce budovy výhodou mít k dispozici datový BIM model a začít jej využívat v nejdelší a tedy i nejzásadnější etapě životního cyklu budovy. Řeč bude nejen o novostavbách, ale i o již provozovaných budovách.

D4. BIM a veřejné zakázky

Důvody pro vydání směrnice 2014/24/ES [1] jsou shrnuty v jejím úvodu. Představují tedy výchozí bod celé směrnice a její vymezení vůči předcházející směrnici 2004/18/ES. Z toho, že v celé směrnici je patrný důraz kladený mj. na veřejné stavební zakázky, lze usuzovat, že Evropský parlament a rada jsou si vědomi nutnosti zásadních změn v oboru s důrazem na transparentnost, strukturovanost zadávání veřejných zakázek v souvislosti s požadavky kvality a v kontextu celoživotních nákladů a udržitelné výstavby.

15:50

coffee break (30. minut)

14:30

BLOK #4 | Panelová diskuse II. (1 hod 20 min)

Panelové diskuze I.

Ballingův sál + 3 učebny v NTK

Paralelní sekce
D5. BIM z pohledu investora

Investor se z hlediska časové posloupnosti nachází na začátku návrhu stavby, protože od něj přichází počáteční zadání a specifikace. Pokud se rozhodne, může požadovat, aby projekt byl zpracováván metodou informačního modelování. Z hlediska investora patří mezi hlavní přínosy BIM možnost lépe průběžně kontrolovat stav návrhu projektu.

D6. BIM komunikace

Data, která vznikají během projektování, výstavby a správy stavby je potřeba třídit a spravovat, tak aby byla ideálně v daný okamžik aktuální a dohledatelná během chvilky. Přijmeme-li fakt, že data o budově by se do budoucna neměla pouze a jen archivovat, ale naopak aktivně používat, pak je potřeba hledat odpovídající technologie či nástroje, které nám práci s dokumenty během celého životního cyklu stavby usnadní.

D7. BIM a výuka

Pokud porovnáme podíl nákladů na návrh stavby (projekt) a celkové náklady (realizace a provoz stavby), zjistíme, že zdánlivě dražší, ale kvalitnější návrh se vyplatí. Kvalita návrhu stavby i její realizace je dobrou výchozí pozicí pro správu a údržbu budov, tzv. Facility management. V této panelové diskuzi se bude diskutovat o tom, zda-li je pro správce budovy výhodou mít k dispozici datový BIM model a začít jej využívat v nejdelší a tedy i nejzásadnější etapě životního cyklu budovy. Řeč bude nejen o novostavbách, ale i o již provozovaných budovách.

D8. BIM a standardy a legislativa

Jak nastavit spolupráci mezi jednotlivými účastníky stavebního procesu? Jaké standardy a legislativní rámec je vhodné dodržovat při zavedení metodiky BIM do stavebnictví? Řeč bude o organizaci buildingSMART, o otevřeném souborovém formátu IFC či COBIe.

17:40

Zakončení akce

Změna programu vyhrazena.

Vybraná témata

 • BIM pro budovy
 • BIM pro dopravní stavby
 • BIM pro infrastrukturu
 • Role BIM ve veřejných zakázkách
 • BIM spolupráce a komunikace
 • BIM od projekce a výstavby až po správu budovy
 • BIM v praxi
 • BIM ve světě

Doprovodný program konference

25.-26.11.2014 | 4. zasedání pracovní skupiny CEN

Čtvrté zasedání pracovní skupiny CEN pro přípravu evropských norem pro BIM (CEN/BT/WG215 - European Committee for Standardization)

Registrace BIM Day 2014

Vstupenku na BIM Day 2014 získají zájemci na základě své registrace pomocí registračního formuláře, jehož součástí je volba typu vložného.

Vložné

typ vstupenky "Early Bird"
včasná objednávka do 17.11.2014 vč.
"Standard"
objednávka od 18.11.2014
Člen CzBIM Akademické** vložné (student / pedagog) 365 Kč 475 Kč
Člen CzBIM Normální vložné 475 Kč 618 Kč
Nečlen CzBIM* vložné pro členy spolupracujících organizací (sleva 20%) 2 400 Kč 3 360 Kč
Nečlen CzBIM Akademické** vložné 600 Kč 850 Kč
Nečlen CzBIM Normální vložné 3 000 Kč 4 200 Kč

Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH.

*) Pro uplatnění této slevy zvolte v registračním formuláři spolupracující organizaci, jejímž jste členem a která Vám zajistí slevu.

**) Cena platná pro akademickou obec, studenty, nestátní a neziskové organizace.

Vložné u vstupenky v kategorii "člen CzBIM" zahrnuje:

 • vstup na konferenci
 • konferenční materiály
 • občerstvení formou bufetu

Vložné u vstupenky v kategorii "nečlen CzBIM: Normální vložné" zahrnuje:

 • vstup na konferenci
 • konferenční materiály
 • občerstvení formou bufetu
 • členství v CzBIM na období 1 rok

Uhrazení vložného proveďte prosím bezhotovostně převodem nejpozději do 29. října 2013 na základě údajů, které Vám zašleme e-mailem po Vaší registraci. Po připsání úhrady na účet sdružení obdržíte obratem daňový doklad. Vstupenka je přenositelná na náhradníka. Vstupenku "Standard" je možné zakoupit také v den konání konference přímo na místě.

Vložné

typ vstupenky výše složného
(uvedené ceny jsou včetně 21% DPH)

Místo akce - BIM Day 2014

již tradičním místem konání výročních konferencí BIM DAY, organizovaných Odbornou radou pro BIM je budova Národní technické knihovny v Praze v Dejvicích.

Ballingův sál
budova Národní technické knihovny v Praze
Technická 6
Praha 6 - Dejvice

Nabídka pro partnery

Finanční podpora ze strany komerčních partnerů je vítána zejména s ohledem na potenciál a budoucnost tématu BIM! I proto si konference BIM DAY 2014 vaší pozornost a podporu zcela jistě zaslouží.

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na emailu: info@czbim.org

Poděkování patří všem, kteří se rozhodli konferenci BIM DAY 2014 podpořit!

Sponzorští členové CzBIM

Kolektivní členové CzBIM

Konferenci BIMDAY 2014 podpořili

Spolupracující organizace

Strategičtí partneři

Mediální partneři

Organizační podpora

Kontakty na organizátory konference

Organizační tým:

Ing. Michal Jirát

produkce akce
jirat@czbim.org

mobil: +420 604 323 976

Ing. Štěpánka Tomanová

komunikace s přednášejícími
tomanova@czbim.org

mobil: +420 603 418 424

Ing. arch. Petr Vaněk

fundraising, marketing
vanek@czbim.org

mobil: +420 775 600 956

Lucie Žďárská

produkční podpora
zdarska@czbim.org

 

 

Ing. arch. Marek Růžička

administrace webu
ruzicka@czbim.org

 

 

 

 

Registrace, platby a fakturace:

 

 

Ing. Michal Jirát

jirat@czbim.org

mobil: +420 604 323 976

 

Kontakt pro média:

 

Ing. arch. Petr Vaněk

vanek@czbim.org

mobil: +420 775 600 956
pevná: +420 224 357 103

 

Poštovní adresa:

 

Odborná rada pro BIM
budova Fakulty stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7
166 29 Praha 6 - Dejvice
Czech Republic