ČESTNÉ

 

 

Podmínky čestného členství

 

 • jmenování čestným členem CzBIM radou sdružení CzBIM
 • čestný člen neplatí členský příspěvek
   
   

Plnění plynoucí z titulu čestného členství
 

 • Zdarma 2x ročně tištěný BIM zpravodaj
 • Informace zasílané Newslettrem
 • Přístup do uživatelské sekce CzBIM v rámci www.CzBIM.org
 • Slevy na konferenčních akcích CzBIM (10 – 50 % dle charakteru akce)
 • Sleva na inzerci v BIM zpravodaji
 • Právo na informace o činnosti CzBIM
 • Právo účasti na členských schůzích CzBIM s rozhodujícím hlasem