STUDENTSKÉ

 

 

Podmínky studentského členství

 

 • podání přihlášky studentského členství v CzBIM a kopie indexu či potvrzení o studiu
 • kladné projednání přihlášky radou sdružení CzBIM
 • uhrazení členského příspěvku v CzBIM ve výši 300 Kč
   
   

Plnění plynoucí z titulu studentského členství
 

 • Zdarma 2x ročně tištěný BIM zpravodaj
 • 4x ročně emailem Informační Newsletter
 • Přístup do uživatelské sekce CzBIM v rámci www.CzBIM.org
 • Slevy na konferenčních akcích CzBIM (10 – 50 % dle charakteru akce)
 • Právo na informace o činnosti CzBIM
 • Právo účasti na členských schůzích CzBIM s hlasem poradním

 

Staňte se členem CzBIM!

Proklikněte na Online přihlášku