ZAKLÁDAJÍCÍ

 

 

Podmínky zakládajícího členství

 

 • podání přihlášky zakládajícího člena CzBIM
 • kladné projednání přihlášky radou sdružení CzBIM
 • uhrazení ročního členského příspěvku zakládajícího člena CzBIM

   
  Zakládající členský příspěvek je sjednáván individuálně.
  Jeho výše je dána součtem odpovídajícího příspěvku kolektivního člena a dalšího navýšení ve výši min. 150.000 Kč.

   
  Počet pracovníků kolektivního člena
  Výše členského
  příspěvku
  Počet hlasů
  na jednání
  členské schůze
  Počet ks tištěného
  BIM zpravodaje
  MALÁ FIRMA do 4
  10.000
  2
  2
  MALÁ FIRMA 5 až 49
  20.000
  2
  3
  STŘEDNÍ FIRMA 50 až 149
  40.000
  4
  4
  STŘEDNÍ FIRMA 150 až 249
  50.000
  6
  6
  VELKÁ FIRMA 250 až 499
  60.000
  6
  8
  VELKÁ FIRMA nad 500
  90.000
  6
  10
   
   
   
   
  Univerzity a vysoké školy
  10.000
  4
  3
  Neziskové organizace
  5.000
  1
  1
   
  Pozn.: Příspěvky se počínaje rokem 2013 se mohou upravovat o hodnotu průměrné meziroční míry inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem a jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH.

  ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENSTVÍ
  zakládající navýšení ke kolektivnímu členství
  členský příspěvek celkem
  MALÁ FIRMA*
   
  od 160.000,- Kč
  STŘEDNÍ FIRMA
  + 150.000,-
  od 190.000,- Kč
  VELKÁ FIRMA
   
  od 210.000,- Kč
  Univerzity a vysoké školy   od 160.000,- Kč

 

Plnění plynoucí z titulu kolektivního členství
 

 • Zdarma 2x ročně tištěný BIM zpravodaj
 • Informace zasílané Newslettrem
 • Přístup do uživatelské sekce CzBIM v rámci www.CzBIM.org
 • Slevy na konferenčních akcích CzBIM (10 – 50 % dle charakteru akce)
 • Sleva na inzerci v BIM zpravodaji
 • Právo na informace o činnosti CzBIM
 • Právo účasti na členských schůzích czBIM s počtem hlasů podle výše členského příspěvku
 • Možnost spolupodílet se na vytvoření certifikátu CzBIM
 • Právo přednostní firemní prezentace na akcích CzBIM
 • Právo bezplatné prezentace na webových stránkách CzBIM s odkazem na vlastní webové stránky
 • Možnost speciálních školení a individuálních prezentačních akcí zajišťovaných CzBIM
 • Možnost zprostředkování účasti pracovníků v práci normalizačních a jiných komisí


Plnění podle uzavřené smlouvy o zakládajícím členství, minimálně však
 

 • Uvedení loga na dokumentech a propagačních materiálech CzBIM
 • Speciální slevy z ceny prezentací na akcích pořádaných CzBIM
 • Možnost prezentace zakládajícího člena během mezinárodní konference
 • Možnost prezentace zakládajícího člena během seminářů a školení organizovaných CzBIM pro členy ČKAIT


Pozn.:
Zakládající členství bylo možné uzavřít pouze do konce roku 2011, respektive 31.1.2012. Status zakládajícího člena CzBIM vychází z kolektivního členství. Udržovací poplatek pro zakládajícího člena v dalších letech činnosti CzBIM bude vycházet z individuálně dohodnutých podmínek kolektivního členství. V případě přerušení spolupráce zůstává člen i nadále zakládajícím členem, avšak bez nároku na výhody s tímto členstvím souvisejíc
í.