SPONZORSKÉ

 

 

Podmínky sponzorského členství

 

 • podání přihlášky sponzorského člena CzBIM
 • kladné projednání přihlášky radou sdružení CzBIM
 • uhrazení ročního sponzorského příspěvku v CzBIM na základě faktury vystavené sekretariátem CzBIM

   
  Členský příspěvek sponzorského členství je sjednáván individuálně.
  Jeho výše je dána součtem odpovídajícího příspěvku kolektivního člena a dalšího navýšení ve výši min. 50.000 Kč.

   
  Počet pracovníků kolektivního člena
  Výše členského
  příspěvku
  Počet hlasů
  na jednání
  členské schůze
  Počet ks tištěného
  BIM zpravodaje
  MALÁ FIRMA do 4
  10.000
  2
  2
  MALÁ FIRMA 5 až 49
  20.000
  2
  3
  STŘEDNÍ FIRMA 50 až 149
  40.000
  4
  4
  STŘEDNÍ FIRMA 150 až 249
  50.000
  6
  6
  VELKÁ FIRMA 250 až 499
  60.000
  6
  8
  VELKÁ FIRMA nad 500
  90.000
  6
  10
   
   
   
   
  Univerzity a vysoké školy
  10.000
  4
  3
  Neziskové organizace
  5.000
  1
  1
   
  Pozn.: Příspěvky se počínaje rokem 2013 se mohou upravovat o hodnotu průměrné meziroční míry inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem a jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH.

  SPONZORSKÉ ČLENSTVÍ
  sponzorské navýšení ke kolektivnímu členství
  členský příspěvek celkem
  PARTNEŘI
  + 50.000,-
  od 60.000,- Kč
  HLAVNÍ PARTNEŘI
  + 80.000,-
  od 90.000,- Kč
  GENERÁLNÍ PARTNER
  + 110.000,-
  od 150.000,- Kč
   

Plnění plynoucí z titulu kolektivního členství
 

 • Zdarma 2x ročně tištěný BIM zpravodaj
 • Informace zasílané Newslettrem
 • Přístup do uživatelské sekce CzBIM v rámci www.CzBIM.org
 • Slevy na konferenčních akcích CzBIM (10 – 50 % dle charakteru akce)
 • Sleva na inzerci v BIM zpravodaji
 • Právo na informace o činnosti CzBIM
 • Právo účasti na členských schůzích czBIM s počtem hlasů podle výše členského příspěvku
 • Možnost spolupodílet se na vytvoření certifikátu CzBIM
 • Právo přednostní firemní prezentace na akcích CzBIM
 • Právo bezplatné prezentace na webových stránkách CzBIM s odkazem na vlastní webové stránky
 • Možnost speciálních školení a individuálních prezentačních akcí zajišťovaných CzBIM
 • Možnost zprostředkování účasti pracovníků v práci normalizačních a jiných komisí

 

Plnění podle uzavřené sponzorské smlouvy, minimálně však
 

 • Reprezentovat myšlenku BIM a sponzorského člena logem v prezentacích na konferencích třetích stran
 • Uvedení loga na dokumentech a propagačních materiálech CzBIM
 • Speciální slevy z ceny prezentací na akcích pořádaných CzBIM
 • Možnost prezentace člena během mezinárodní konference BIMDAY
 • Možnost prezentace člena během seminářů a školení organizovaných CzBIM pro členy ČKAIT

  Novinky v roce 2014
 • Přístup k členské databázi
 • Přístup k databázi účastníků konferencí BIMDAY
 • Přístup ke statistikám leady.cz (czbim.org)
 • Přístup ke statistikám Google Analytics (czbim.org a openbim.cz)
 • Možnost publikovat až 4 tiskové zprávy prostřednictvím Virtuálního tiskového centra PR.CO (czbim.pr.co)


Staňte se členem CzBIM!

Proklikněte na Online přihlášku