INDIVIDUÁLNÍ

 

Podmínky individuálního členství

 

 • podání přihlášky individuálního člena CzBIM
 • kladné projednání přihlášky radou sdružení CzBIM
 • uhrazení členského příspěvku v CzBIM ve výši 1.500 Kč
 • při věku individuálního člena 70 a více let činí členský příspěvek 300 Kč
   
   

Plnění plynoucí z titulu individuálního členství
 

 • Zdarma 2x ročně tištěný BIM zpravodaj
 • Informace zasílané Newslettrem
 • Přístup do uživatelské sekce CzBIM v rámci www.CzBIM.org
 • Slevy na konferenčních akcích CzBIM (10 – 50 % dle charakteru akce)
 • Sleva na inzerci v BIM zpravodaji
 • Právo na informace o činnosti CzBIM
 • Právo účasti na členských schůzích CzBIM s rozhodujícím hlasem
 • Možnost spolupodílet se na vytvoření certifikátu CzBIM
 • Právo přednostní firemní prezentace na akcích CzBIM

 

Staňte se členem CzBIM!

Proklikněte na Online přihlášku