2011

Zápisy z jednání občanského sdružení Odborná rada pro BIM v roce 2011