Standardizace negrafických informací 3D modelu (SN

Tato stránka slouží k představení vzniklých standardů pro projektování a využívání modelu v BIM prostředí. Jedná se o parametry (negrafické informace) přiřazené k jednotlivým prvkům modelu. Tvorba parametrů včetně třídníku stavebních konstrukcí je výsledek pracovní skupiny PS#03 BIM a realizace a spolupracujících osob.

Standard negrafických informací v modelu (SNIM) je rozdělen do dvou částí:
1. Seznam parametrů (Portál datové struktury) - soupis parametrů přiřazených ke konkrétním konstrukcím
2. Třídník - rozčleňuje a popisuje jednotlivé typy konstrukcí na základě technických a parametrických informací pro snadnou orientaci v modelu

Dále jsou parametry rozděleny na základě požadavků jednotlivých stupňů projektové dokumentace, aby byla zaručena odpovídající informační naplněnost a využitelnost BIM modelů v průběhu stavebního řízení a realizační fázi.


Popis práce a využití výše zmíněných podkladů je obsažen v popisném dokumentu. Jedná se o základního průvodce, který by měl napomoci uživateli v orientaci a možnostech uplatnění tohoto standardu v jednotlivých fázích projektu.

Zveřejněná verze je první verze, která bude dále upravovaná dle Vašich připomínek na základě používání v projektech.