Registrace na konferenci

 

Vložné

 

Typ vstupenky Výše vložného
(uvedené ceny jsou včetně 21% DPH)


Základní vložné

4 200,- Kč

Vložené Individuální člen CzBIM

600,- Kč

Zvýhodněný balíček 3 vstupenky

9 000,- Kč

Zvýhodněný balíček 5 vstupenek

12 500,- Kč

Vložné pro veřejnou a státní zprávu

2 200,- Kč
Akademické vložené 900,- Kč

 

Pravidla a podmínky registrace:

Vložné zahrnuje:
• vstup na akci pro jednu osobu
• konferenční materiály
• celodenní občerstvení

Po obdržení Vaší registrace Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu s pokyny pro platbu (100% vložného). Uhrazení vložného proveďte prosím bezhotovostně převodem nejpozději do 1 týdne od obdržení údajů pro platbu. Po připsání úhrady na účet spolku obdržíte emailem daňový doklad. Vstupenka je přenositelná na náhradníka. Platba je možná pouze předem.

Provedená registrace je závazná. Organizátor konference musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem.
Výhradním organizátorem konference je spolek Odborná rada pro BIM z.s.

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním spolkem Odborná rada pro BIM z.s. Spolek Odborná rada pro BIM z.s. je zapsán v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00074983. Veřejný registr zpracování je k dispozici na: https://www.uoou.cz/verejny-registr-zpracovani-osobnich-udaju.asp  Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů spolkem Odborná rada pro BIM z.s. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání dalších informací ke konferenci BIM DAY a činnosti spolku.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu a místa konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené.

 
 

 
program | přednášející | registrace | místo akce | pro partnery | kontakt |

Uložit 

Naši partneři