Staňte se členem!

Členství ve spolku Odborná rada pro BIM / Jak se stát členem

Hlavním účelem Spolku je popularizace, standardizace, rozvoj možností a uplatnění metodiky BIM v České republice. Členem spolku Odborná rada pro BIM z.s. se může stát právnická či fyzická osoba působící či zajímající se o problematiku informačního modelu stavby tzv. BIM -Building lnformation Modeling.
Spolek se řídí aktuálně platnými stanovami, které máte k dispozici zde a je řízen jejím představenstvem.
 


Kolektivní členství

Kolektivním členem se stává právnická osoba na základě písemné dohody se Spolkem. Podmínkou členství je souhlas se stanovami Spolku vyjádřený při registraci, podpora jeho cílů, dodržení převzatých závazků vůči Spolku a zaplacení členského příspěvku. Právnická osoba je zastoupena jím určeným zástupcem. Výše ročního členského příspěvku je 4 000,- Kč (bez DPH, není daňovým nákladem). Společně s dohodou o kolektivním členství se obě strany zavazují k podpisu smlouvy o reklamě a propagaci, na jejímž základě se CzBIM zavazuje poskytovat služby ve smlouvě sjednané, které budou propagovat značku a produkty kolektivního člena.

Individuální členství
Individuálním členem Spolku se může stát fyzická osoba. Podmínkou členství je souhlas se stanovami Spolku vyjádřený při registraci k individuálnímu členství, podpora cílů spolku, dodržení převzatých závazků vůči Spolku a zaplacení členského příspěvku - 2 000,- Kč (bez DPH, není daňovým nákladem) pro daný kalendářní rok.Přidružený a čestný člen
Čestným a přidruženým členem může v odůvodněných případech být fyzická nebo právnická osoba, která má zvláštní zásluhy o rozvoj či propagaci BIM nebo která významně přispěla k rozvoji Spolku.  Přidružené členství je určeno pro vzdělávací, zájmové či nezisková sdružení či instituce, které mají svoji činnost spojenou s BIM. Máte-li zájem o tento typ členství, kontaktujte prosím představenstvo Spolku . Čestné členství vzniká rozhodnutím Představenstva o jmenování čestného člena na základě návrhu kteréhokoliv člena Spolku po doručení souhlasu čestného člena s členstvím. Čestný i přidružený člen je osvobozen od placení členských příspěvků.

  

Naši partneři