poslání

POSLÁNÍ PROJEKTU

 
Cílem vzniku občanského sdružení Odborná rada pro BIM je dlouhodobé a systematické prosazování informačního modelu budovy do odborné praxe na úrovni všech účastníků stavebního procesu v rámci celého životního cyklu budovy.
 
  • založení Odborné rady pro BIM (občanské sdružení)
  • organizace konferencí BIM 2011
  • oslovení, přizvání ke spolupráci partnerských vysokých škol fakult architektury a stavebních
  • oslovení, přizvání ke spolupráci komor architektů a autorizovaných inženýrů a techniků
  • oslovení, přizvání ke spolupráci profesních svazů (SPS, ČSSI. a dalších)
  • zajistit přesah akademického výzkumu aplikací BIM nástrojů do praxe
  • vytvořit prostřednictvím o.s. základnu fundovaných odborníků - poradních expertů
  • stát se odborným partnerem profesních komor pro otázky zavádění BIM do praxe