představení

Odborná rada pro BIM je organizace, jež se chce systematicky a dlouhodobě věnovat problematice informačního modelu budovy nejen z pohledu uplatňování ve světě, ale i s ohledem na specifika českého prostředí (normy, legislativa apod.) v praxi. Informační model budovy má širší a obecnější využití. Nemá sloužit pouze architektovi pro generování projektové dokumentace nebo stále aktualizovaných vizualizací, ale v celém životním cyklu budovy – počínaje architekty a projektanty, přes projektové manažery a stavební firmy až třeba po správu budovy.

 

 

Odborná rada pro BIM bude také iniciovat vědecko-výzkumnou spolupráci mezi fakultami v rovině akademické, přičemž je důležité vtáhnout do BIM problematiky všechny zainteresované katedry. Z hlediska dopadu výzkumu v praxi bude také důležité vyvolat spolupráci s profesními komorami (ČKA, ČKAIT) a odbornými svazy (SPS, ČSSI).