BIM & Realizace

PS#03: BIM & realizace
Skupina vytváří základní standard obsahu negrafických údajů 3D modelu pro jednotlivé typy jeho prvků podle specifikované podrobnosti projektové dokumentace pozemních staveb. Členy skupiny jsou odborníci z oblastí projekce, dodávaní staveb či rozpočtování.

Kontakt na PS: PS03@CzBIM.org 

Cíle pracovní skupiny

- Definování a přiřazení LOD k jednotlivým stupňům projektové dokumentace v ČR
- Vytvoření standardu negrafických údajů 3D modelu pozemních staveb v ČR
- Propagace využití standardu v pozemních stavbách v ČR

Vedoucí pracovní skupiny
Miroslav Vyčítal, Skanska a.s.

Seznam členů

Miroslav Vyčítal, Skanska a.s.
Jan Šourek, Skanska a.s.
Barbora Divišová, Skanska a.s.
Tomáš Čermák, OBERMEYER HELIKA a.s.
Rudolf Vyhnálek, CAD Consulting spol. s r.o.
Daniel Cihelka, ÚRS Praha a.s.
Jaroslav Nechyba, Callida s.r.o.
Petr Vokoun, BIM Project s.r.o.
Jan Klečka, Metrostav a.s.
Filip Kalina, Metrostav a.s.
Jaroslav Synek, Metrostav a.s.
Jakub Škaloud, VCES a.s.
Roman Voráč, METROPROJEKT Praha a.s.
Jan Karásek, Stavebniny DEK, a.s.

Plán pro rok 2017-2018
- Dokončení standardu negrafických údajů 3D modelu pozemních staveb – stavební část (06/2017)
- Veřejná prezentace standardu negrafických údajů 3D modelu pozemních staveb – stavební část (BIM DAY 2017)
- Dokončení standardu negrafických údajů 3D modelu pozemních staveb – TZB (06/2018)
- Veřejná prezentace standardu negrafických údajů 3D modelu pozemních staveb – TZB (BIM DAY 2018)


Aktuální informace

7.září 2017: Parametry byly navázány na LOD. Dokončujeme web Standardu negrafických údajů 3D modelu pozemních staveb (SNÚM) ke zveřejnění. Interaktivní představení proběhne na BIM DAY 2017.

9. srpna 2017: Tabulka standardu negrafických údajů 3D modelu stavební části převedena do webového rozhraní a parametry namapovány na IFC. Do konce srpna budou parametry navázány na LOD.

 

24. května 2017: V rámci prezentace zaměřené na výrobky a zpracování jejich knihoven byla představena část parametrů specifikující požadavky na výplně otvorů – okna, dveře. Dále byly představeny způsoby napojení těchto informací k jednotlivým modelům a možné přínosy takto vytvořených knihoven napříč účastníky výstavbového procesu.

5. května 2017: Dokončena verze 0.1 tabulky standardu negrafických údajů 3D modelu stavební části. Aktuálně se provádí mapování na IFC, převod do databázového formátu k uveřejnění a zahájena práce na návodu k použití databáze v praxi.

12. duben 2017: Prezentace jednotné datové struktury pracovní skupině PS04 BIM a dopravní stavby. Tím byla zahájena kooperace mezi obory pozemních a dopravních staveb na tvorbě jednotné struktury dat ve stavebnictví v prostředí BIM.

22. března 2017: Byla zahájena práce na části TZB ve spolupráci se specialisty v daném oboru.

9. března 2017: Byla zahájena spolupráce s firmou MFS Digital na definování dat pro fasády, LOP a okna a dveře.Archiv
Činnost PS03 v článku pro Revit news (06/2017)
Činnost PS03 v článku pro časopis z+i ČKAIT (č. 2/2017)
Pracovní návrh datové struktury (11/2016)
Definování a přiřazení LOD k jednotlivým stupňům PD v ČR (04/2016)
 

 Další setkání pracovní skupiny proběhne 7. února 2018, v čase 9:00 - 12:00hod. Pro více informací využijte email  PS03@CzBIM.org