P4. Pilotní projekty

P4. Pilotní projekty

 

Co je propgram Pilotní projekt?

Již od roku 2012 Odborná rada pro BIM provozuje program nazvaný Pilotní projekty. Cílem tohoto programu je nabídnout zájemcům o metodiku BIM nástroje, ale i know-how pro vyzkoušení si metodiky BIM na reálném projektu.

 

Komu je program Pilotní projekt určen?

Program Pilotní projekt je určen firmám i jednotlivcům, členům Odborné rady pro BIM, kteří si chtějí vyzkoušet metodiku BIM na reálném projektu. Odborná rada pro BIM v rámci programu nabízí vstupní školení a součinnost při testování využití BIM principů práce na pilotním projektu.

 

Podmínky zapojení do programu

Zájemce o zapůjčení BIM softwarového nástroje musí splnit základní parametry spolupráce, mezi než patří především závazek, ochota prezentovat výstupy z práce na pilotním projektu formou článku či prezentací na výroční konferenci BIM DAY. Zájemce se rovněž zavazuje prezentovat CzBIM ve vazbě na pilotní projekt, respektive prezentovat skutečnost, že projekt byl zpracován v rámci programu Pilotní projekt.

 

Jaký konkrétní BIM software si lze zapůjčit?

V portfoliu programů Odborné rady pro BIM jsou v současnosti BIM nástroje pro architekty, stavební inženýry, ale i specializované nástroje pro projektanty profesí TZB – elektro, topení, voda, plyn a vzducho-technika. Konkrétně se jedná o BIM řešení ArchiCAD pro architekty a stavební inženýry a BIM nástroj DDS-CAD pro projektanty profesí. Portofólio nabízených programů se průběžně rozšiřuje, informujte se o aktuálních možnostech zápůjčky konkrétního software na emailu: info@czbim.org

 

 

Pro členy CzBIM možnost zapůjčení BIM software pro zpracování pilotního projektu