Pozvánka na Valnou hromadu CzBIM

Všechny členy Odborné rady pro BIM srdečně zveme na valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 6. prosince od 17 hodin v domě Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 31 v Praze.

Vážení členové Odborné rady pro BIM,

dovolte mi Vás tímto co nejsrdečněji pozvat na volební valnou hromadu občanského sdružení
s názvem Odborná rada pro BIM, IČ: 228 89 671.

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, který mimo jiné nově upravuje oblast občanských sdružení, které nyní označuje jako spolky. Spolky mají povinnost dát své stanovy do souladu s novou legislativou a svůj statutární orgán zapsat do rejstříku spolků, který je součástí veřejných rejstříků podobně, jako obchodní korporace, společenství vlastníků jednotek apod.

Proto i naše sdružení potřebuje přijmout nové stanovy, jejichž návrh byl vypracován přípravným výborem Valné hromady Odborné rady pro BIM a jejichž znění Vám současně s pozvánkou na Valnou hromadu předkládáme. Stanovy odpovídají nové legislativě a podstatně přesnějším způsobem upravují činnost sdružení, jeho orgány, jakož i práva a povinností členů při zachování stávajících zavedených principů naší vzájemné spolupráce a činnosti.

-------------------

Pozvánka na valnou hromadu

občanského sdružení Odborná rada pro BIM

Jménem občanského sdružení s názvem Odborná rada pro BIM, IČ: 228 89 671, se sídlem Thákurova 7, 166 29 Praha 6, jež vzniklo registrací dne 12.5.2011 pod č.j.VS/1-1/84442/11-R u Ministerstva vnitra České republiky, si Vás tímto dovolujeme pozvat na valnou hromadu, která se bude konat:

dne 6. prosince 2016 od 17 hodin
v prostorech domu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na adrese Václavské náměstí 31, Praha 1.


S ohledem na důležité body programu shromáždění žádáme všechny členy sdružení, aby si udělali čas a zúčastnili se zasedání, nebo k účasti zmocnili svého zástupce.
 

Program:

  •     prezence
  •     zahájení
  •     slovo svolatele a volba předsedajícího
  •     schválení návrhu nového názvu spolku
  •     schválení návrhu nových stanov
  •     volba orgánů spolku
  •     diskuse
  •     usnesení, závěr

 

V Praze dne 15. 11. 2016 

Rozhodnutí o svolání valné hromady bylo učiněno radou sdružení, respektive přípravným výborem valné hromady dne 30.8.2016.

Za přípravný výbor valné hromady

Ing. arch. Petr Vaněk
předseda rady sdružení

Přílohy:

 

Pozn.: Výše uvedené dokumenty jsou k dispozici také v balíčku jako ZIP soubor ke stažení přes odkaz:
https://www.dropbox.com/s/qzvx4r6eapu04tm/CzBIM_VH-2016.zip?dl=0

----------------------

Je žádoucí, abyste jako členové sdružení se sami nebo prostřednictvím zmocněných zástupců zúčastnili valné hromady sdružení a rozhodli o přijetí nových stanov. Současně bude provedena i volba nového představenstva, kdy je možné navrhnout kandidáta na člena nejpozději 1 týden před samotnou volbou členů představenstva.

V případě dotazů ke stanovám nebo jiné činnosti našeho sdružení jsme Vám nadále k dispozici.

S přátelským pozdravem

Za radu sdružení 

Ing. arch. Petr Vaněk
předseda rady sdružení
Odborná rada pro BIM
vanek@czbim.org
telefon: 775 600 956

 

Odborná rada pro BIM