BIM DAY 2016: Stavebnictví 4.0

Jménem všech členů Odborné rady pro BIM si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na výroční konferenci Odborné rady pro BIM, která se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v Národní technické knihovně v Praze 6 - Dejvicích. Na účastníky konference čeká opět celá řada inspirativních přednášek a setkání.

Jste připraveni na BIM revoluci? BIM Revoluce je tady! Revoluce nebo evoluce? Takové byly podtituly předchozích výročních konferencí BIM DAY. Nemá příliš smysl polemizovat, nakolik jsou nové technologie postupně uplatňované ve stavebnictví revolucí nebo "jen" evolucí. To totiž nic nemění na skutečnosti, že se v současnosti nacházíme na prahu 4. průmyslové revoluce a že by měla výrazně ovlivnit také stavebnictví. Stavebnictví, které bude těžit z inovací a které bude naplno využívat všech prostředků nejmodernějších technologií včetně metodiky Informačního modelování staveb. Jen takové stavebnictví bude hodno pojmu Stavebnictví 4.0.

Iniciativa Stavebnictví 4.0
Iniciativa Stavebnictví 4.0 vychází z usnesení vlády ČR k iniciativě Průmysl 4.0 č. 729 ze dne 24. srpna 2016, které ukládá předsedovi vlády založit ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy České republiky a dalšími zainteresovanými členy vlády do 24. listopadu 2016 Alianci Společnost 4.0 jako koordinační mechanismus se zapojením hospodářských a sociálních partnerů a zástupců akademických a vědeckých obcí ke koordinaci agend spojených se 4. průmyslovou revolucí.

Uvedené usnesení vlády ČR kromě jiného vyzývá hospodářské a sociální partnery, zejména představitele Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a Hospodářské komory České republiky, aby představili vlastní iniciativy, kterými mohou aktivně přispět k implementaci a realizaci myšlenek 4. průmyslové revoluce.

Odborná rada pro BIM se svými členy i dalšími zainteresovanými partnery se proto rozhodla reagovat na vznik Aliance Společnost 4.0 konkrétní iniciativou: Stavebnictví 4.0

Informační modelování staveb (BIM) lze vnímat jako jeden ze základních pilířů Stavebnictví 4.0. Metodika BIM je jedním z předpokladů zavádění inovací do stavebnictví. Nevěříte? Přijďte se o tom přesvědčit. Podrobnosti k programu na webu konference: www.bimday.cz

 

BIM DAY 2016

Stavebnictví 4.0

výroční konference Odborné rady pro BIM
čtvrtek 10. listopadu 2016 od 9 do 17 hodin

Místo konání
Ballingův sál
Národní technická knihovna v Praze
Technická 6, Praha 6 – Dejvice

Registrace na konferenci
nejpozději do 8.11.2016
On-line registrační formulář

Sledujte Odbornou radu pro BIM na sociálních sítích
Facebook | www.facebook.com/CzBIM
Twitter | www.twitter.com/CzBIM
LinkedIn | www.linkedin.com/company/2817146

 

 

Odborná rada pro BIM