Zvláštní cenu za BIM získala Skanska za Corso Court v Karlíně

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM se letos poprvé v takřka 25 leté historii soutěže Stavba roku rozhodla vyhlásit a udělit cenu za BIM. Zvláštní cena za rozsah využití techlologie BIM byla udělena stavbě Corsou Court v Praze - Karlíně, realizovanou společností Skanska. A to především za celkovou komplexnost využití BIM modelu během realizace této stavby.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM, se rozhodla udělit ocenění za BIM přístup stavbě Corso Court v Karlíně. Realizace společnosti Skanska svým rozsahem využití BIM metodiky výrazně předčila ostatní stavby, se kterými soutěžila a kde byl BIM v jistém rozsahu rovněž využit. Cena BIM byla udělena stavbě Corso Court za celkově nejvyšší komplexnost využití BIM modelu celé stavby. BIM model byl zpracován jak pro hlavní nosnou konstrukci objektu, tak pro jeho stavební část i pro všechny hlavní rozvody TZB a to včetně jednotlivých koncových prvků a dále pak pro některé vybráné části interiérů.

"Využití BIM technologie na objektu Corso Court v Karlíně bylo ze všech přihlášených staveb nejucelenější, nejvíce se blížilo smyslu a principům teorie metodiky BIM, což přihlašovatel navíc podtrhl nadstandardním způsobem prezentace. Při přípravě a realizaci stavby byl BIM využit nejen ke koordinaci, ale také pro vykazování, časové plánování a také při řešení detailů samotné realizace na staveništi." Hodnotí BIM přístup společnosti Skanska člen sborů expertů soutěže Stavba roku Tomáš Minka z di5 architekti inženýři a také člen Odborné rady pro BIM a dodává: "Je zřejmé, že na tomto projektu byly principy BIM využity v nejširším rozsahu. Za zmínku stojí také určitě snaha o BIM spolupráci mezi jednotlivými účastníky výstavby a výměnu informací mezi nimi během více projektových fází tohoto investičního záměru."

Výsledky soutěže Stavba roku 2016 byly vyhlášeny dnes večer v Betlémské kapli v rámci slavnostního vyhlášení. Kompletní výsledky soutěže naleznete na stránkách soutěže Stavba roku.

Pražská kancelářská budova Corso Court

Moderní kancelářská budova v Karlíně podle návrhu architekta Ricarda Bofilla  je certifikovaná LEED Platinum a poskytuje zdravé a inspirující pracovní prostředí. Celá realizační dokumentace projektu je provedena ve 3D – BIM, budova je vybavena chytrým systémem osvětlení a bezdrátovým ovládáním svítidel vyrobených na míru.

Při realizaci bylo nutné vyřešit napojení vjezdu ve druhém podzemním podlaží a výjezdu z prvního podzemního podlaží na vedlejší objekt. Byla aplikována řada šetrných řešení k minimalizaci dopadu budovy na životní prostředí a k výraznému snížení provozních nákladů. Budova má vysoce výkonnou fasádu s bohatým přísunem denního světla, energeticky účinný koncept vytápění, větrání a chlazení. Stejně jako u dalších projektů společnosti Skanska je i zde kladen velký důraz na kvalitu vnitřního prostředí budovy.  Kromě prostorného a ohromujícího atria se projekt chlubí půvabnou zahradou, kterou lze využít jak k odpočinku, tak k práci.  Díky prostornému auditoriu se zde mohou odehrávat koncerty, firemní setkání, či vánoční trhy.

Další informace o přihlášené stavbě Corso Court do soutěže Stavba roku 2016 najdete na www.stavbaroku.cz

Odborná rada pro BIM