Zavede ČR BIM na vládní úrovni? Blýská se na lepší časy?

Význam metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v ČR, označený číslem 167/16, tak se jmenuje materiál týkající se zavedení BIM v ČR na vládní úrovni. Schválení předkládaného materiálu vládou ČR je poměrně zásadní, protože by mělo pomoci akcelerovat zaváděním metody BIM v českém stavebnictví.

Projekt pro zavedení BIM na vládní úrovni v současnosti čeká na schválení vládou ČR mezi projekty předkládanými v souvislosti s aktualizací akčního plánu GeoInfoStrategie, kterým by se vláda měla zabývat do konce roku 2016. Na začátku září 2016 bylo uzavřeno mezirezortní připomínkové řízení, ve kterém se mohli jednotliví přizvaní odborníci a instituce mající status připomínkového místa k návrhu na zavedení BIM na vládní úrovni vyjadřovat.

Materiál byl vypracován a předložen na základě Usnesení č. 2 Rady vlády pro stavebnictví České republiky ze dne 13. října 2015. Tímto usnesením Rada vlády uložila MPO průběžně sledovat vývoj metody Building Information Modelling neboli informačního modelování staveb (dále jen "BIM"), koordinovat a podporovat opatření směřující k jejímu uplatňování v ČR. Současně Rada vlády doporučuje vládě ČR přijmout opatření směřující k postupnému zavádění metody BIM v ČR s cílem snížení provozních i investičních nákladů s důrazem na aplikaci při zadávání veřejných zakázek, a dále navrhuje vládě ČR stanovit gestora pro zavádění BIM do praxe v ČR, přičemž navrhuje jmenovat gestorem Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Předkládací zpráva

Materiál se předkládá na základě Usnesení č. 2 Rady vlády pro stavebnictví České republiky ze dne 13. října 2015. Tímto usnesením Rada vlády uložila MPO průběžně sledovat vývoj metody Building Information Modelling neboli informačního modelování staveb (dále jen "BIM"), koordinovat a podporovat opatření směřující k jejímu uplatňování v ČR. Současně Rada vlády doporučuje vládě ČR přijmout opatření směřující k postupnému zavádění metody BIM v ČR s cílem snížení provozních i investičních nákladů s důrazem na aplikaci při zadávání veřejných zakázek, a dále navrhuje vládě ČR stanovit gestora pro zavádění BIM do praxe v ČR, přičemž navrhuje jmenovat gestorem Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Celé znění předkládané zprávy

Předkládaný materiál

Název předkládaného materiálu: Význam metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení 1. Úvod

Programové prohlášení vlády ČR, zahrnující řadu rozvojových a proinvestičních opatření, je zaměřeno na hospodářský růst, jehož nositelem je zejména investiční rozvoj a účelné využívání vytvořených hmotných statků. Nástrojem tohoto rozvoje je mimo jiné stavebnictví, které vytváří rozhodující podmínky a fyzické prostředí pro rozvoj většiny dalších činností.

Prostřednictvím stavebnictví a podporovaných investic mohou stát, regiony i obce stimulovat dynamiku svého ekonomického rozvoje a růst zaměstnanosti. Podporou stavebnictví a promyšleným, efektivním a koordinovaným investičním programem tak může dojít k obnově podmínek vhodných pro hospodářský růst ČR.

Celé znění předkládaného materiálu

Schválení předkládaného materiálu vládou ČR je poměrně zásadní, protože by mělo pomoci definovat podmínky a požadavky pro modely BIM (metodiku BIM) a akcelerovat prosazování metody BIM na úrovni veřejných zakázek a urychlit obecně celý proces zavedení BIM do českého stavebnictví.

 

Odkazy: